/  / Ehdot

Ehdot

 1. Johdanto

Tällä verkkosivustolla esitettävät yleiset ehdot koskevat tämän verkkosivuston käyttöä. Näitä ehtoja sovelletaan kokonaisuudessaan tämän verkkosivuston käyttöön. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt kaikki tässä määritetyt ehdot. Jos et halua hyväksyä näitä verkkosivuston yleisiä ehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa.

Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tätä verkkosivustoa.

 1. Immateriaalioikeudet

NordWater ja/tai sen lisenssinantajat omistavat näiden ehtojen nojalla kaikki tämän verkkosivuston sisältämät immateriaalioikeudet ja materiaalit, lukuun ottamatta sisältöä, jonka itse omistat.

Sinulle myönnetään rajattu käyttöoikeus ainoataan tarkastella tällä verkkosivustolla olevia materiaaleja.

 1. Rajoitukset

On ehdottomasti kiellettyä:

Tiettyjen verkkosivuston osioiden käyttöoikeus on rajoitettu, ja NordWater voi rajoittaa myös verkkosivuston muiden osioiden käyttöä milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Verkkosivuston käyttöä varten saamasi käyttäjätunnus ja salasana ovat luottamuksellisia, ja niiden salassapidosta on huolehdittava.

 1. Oma sisältösi

Näissä verkkosivuston yleisissä ehdoissa omalla sisällölläsi tarkoitetaan kaikkia audio- ja videomateriaaleja, tekstiä, kuvia tai muita materiaaleja, joita päätät näyttää tällä verkkosivustolla. Näyttämällä sisältösi annat NordWaterille ei-yksinoikeudellisen, maailmanlaajuisesti peruuttamattoman, alilisensoitavan oikeuden käyttää, jäljentää, muokata, julkaista, kääntää ja jakaa kyseistä sisältöä kaikissa medioissa.

Oman sisältösi on kuuluttava sinulle, eikä se saa rikkoa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. NordWaterilla on oikeus poistaa omaa sisältöäsi tältä verkkosivustolta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

 1. Ei takuuta

Tämä verkkosivusto tarjotaan sellaisenaan kaikkine virheineen, eikä NordWater anna mitään tähän verkkosivustoon tai sen sisältämiin materiaaleihin liittyviä takuita. Mitään tällä verkkosivustolla ei myöskään voida tulkita neuvonnaksi.

 1. Vastuunrajoitus

NordWater tai kukaan sen toimihenkilöistä, johtajista tai työntekijöistä ei ole vastuussa mistään tämän verkkosivuston käytöstä aiheutuvista tai verkkosivuston käyttöön liittyvistä ongelmista. NordWater, mukaan lukien sen toimihenkilöt, johtajat ja työntekijät, ei ole vastuussa mistään epäsuorista, välillisistä tai erityisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston käytöstä tai liittyvät tämän verkkosivuston käyttöön.

 1. Vahingonkorvaukset

Täten vapautat NordWaterin kokonaan kaikista vastuista, kustannuksista, vaatimuksista, kanneperusteista, vahingonkorvauksista ja kuluista, jotka aiheutuvat siitä tai liittyvät siihen, että itse rikot näitä ehtoja.

 1. Ehtojen erillisyys

Mikäli jokin näistä ehdoista katsotaan lain nojalla pätemättömäksi, kyseinen ehto poistetaan, eikä sen poisto vaikuta muihin ehtoihin.

 1. Ehtojen muutokset

NordWaterilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa katsoessaan sen tarpeelliseksi. Kun käytät tätä verkkosivustoa, sinun odotetaan lukevan nämä ehdot säännöllisesti.

 1. Luovuttaminen

NordWaterilla on oikeus luovuttaa, siirtää ja antaa alihankittavaksi oikeuksiaan ja/tai velvoitteitaan näiden ehtojen nojalla ilman erillistä ilmoitusta. Sinä et kuitenkaan saa luovuttaa, siirtää tai antaa alihankittavaksi mitään näissä ehdoissa määritettyjä oikeuksiasi ja/tai velvoitteitasi.

 1. Koko sopimus

Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja NordWaterin välillä tämän verkkosivuston käyttöön liittyen, ja ne korvaavat kaikki aiemmat sopimukset.

 1. Sovellettava lainsäädäntö ja toimivaltainen tuomioistuin

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ja mahdollisten kiistojen ratkaisu jätetään Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaiseen toimivaltaan.